Kötelezettségvállalás

Személyes adatainak védelme a elsődleges és legfontosabb feladata az ONBIN.HU webshop tulajdonosának, a Mamori Kft-nek.

Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy személyes adatai felett Ön rendelkezik, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk.

Nagyra értékeljük bizalmát, ezért a lehető legkevesebb adatot gyűjtjük és ezt csak az Ön engedélyével tesszük. Az adatokat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és az Ön tudta nélkül nem adjuk ki azokat harmadik félnek.

A Mamori Kft-nél minden erőfeszítést megteszünk adatainak védelme érdekében, ideértve az adatok technikai védelmét és a belső folyamatokat, valamint a fizikai adatvédemi intézkedéseket.

Köszönjük folyamatos érdeklődését és támogatását!

Mamori Kft

 

Adatkezelési Tájékoztató

Mamori Kft

1047 Bp. Baross u. 103.

Telefon: +36 20 337 15 56

Email: onbin@onbin.huAdatkezelési Tájékoztató összefoglalója
 

Utolsó módosítás: 2018.06.10.

Általános rendelkezések és elérhetőségek 

A jelen dokumentum a Mamori Kft
1047 Bp. Baross u. 103. alatt található fióktelepe adatkezelési tájékoztatójának rövid összefoglalója.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Az onbin.hu webáruházon kersztül Önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön a Mamori Kft való kommunikációja
során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat vagy (például közösségi oldalakon) nyilvánosságra hozhat bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 3. § 2. pontja szerint „személyes adat”.

Mamori Kft alapvetően az alábbi személyes adatokat kezeli: 

Onbin.hu webáruházban regisztrációkor fiók létrehozása a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése céljából - név, cím, email cím, telefonszám, onbin.hu jelszó, regisztráció típusa, számlázási adatok, hírlevél feliratkozás státusza.

Termékregisztráció céljából - teljes név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, termékregisztráció ideje és a regisztrált termék adatai

 Reklámanyagok küldése emailben, telefonos megkereséssel, SMS-ben, vagy postai úton - a lehetséges címzett neve, címe, email címe, telefonszáma, neme, termékekkel kapcsolatos érdeklődési kör

Fogyasztói elégedettség mérése céljából – telefonszám és a beszélgetés rögzítése,  e-mailen történő kommunikáció rögzítése; 

          
Az Onbin.hu Facebook oldal (https://www.facebook.com/onbin.babzsak/működtetése során kommunikáció a fogyasztókkal, például a fogyasztóval való informális kapcsolatfelvétel - a fogyasztók kommenteket és üzeneteket tudnak küldeni az onbin.hu-nak a Facebookon keresztül, például kérdezhetnek Onbin termékekről és/vagy szolgáltatásokról. 

Reklámanyagok küldése emailben,– csak azoknak a fogyasztóknak, aki a Mamori Kft-nek az onbin.hu webáruházban regisztrációkor adták meg erre a célra személyes adataikat. 

Törzsvásárlói programban való részvételi jogosultság ellenőrzése - csak azokat a fogyasztókat érinti, akik részt kívánnak venni a törzsvásárlói programban


 Felhasználói értékelések és véleményezések egyes termékekkel kapcsolatban - Az adott terméket értékelő személy beceneve, az értékelés szövege, és email címe, amennyiben értékeli az adott terméket a onbin.hu honlapon. 

Az adatokat a Mamori Kft általában az Ön hozzájárulásának visszavonásáig; a hozzájárulás visszavonásának hiányában általában az Önnel való kapcsolat megszűnését követően 5 évig kezeli. Bizonyos adatokat – például olyan adatokat, amelyek a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Mamori Kft és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek – a Mamori Kft köteles a számviteli jogszabályok alapján 8 évig megőrizni, az Ön hozzájárulásától függetlenül. Az adatokhoz a Mamori Kft illetékes munkatársai férhetnek hozzá.

Adatfeldolgozók 

Mamori Kft az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére igénybe vett adatfeldolgozók feladatai különösen az alábbiak:

  • ügyfélkapcsolat-kezelési  rendszerének üzemeltetése,
  • segítség a regisztrációban,
  • információnyújtás a szolgáltatással kapcsolatban,
  • ügyfélszolgálat üzemeltetése, termék/tartozék/szolgáltatás értékesítése, illetve megismertetése az ügyfelekkel,
  • reklámanyagok küldése, vagy
  • Mamori Kft által kezelt adatok tárolása. 

Az adatfeldolgozókkal minden esetben írásbeli szolgáltatási szerződés kerül megkötésre, és az általuk feldolgozott adatokat a szerződés megszűnéséig tárolhatják. Az adatfeldolgozók részletes listáját és tevékenységük leírását az adatkezelési tájékoztató teljes változata tartalmazza.

Adattovábbítások 

Az interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok a CIB Bank számára kerülnek továbbításra, a CIB Bank. bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása céljából.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei 

Ön kérelmezheti (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Jogainak megsértése esetén Ön bírósághoz is fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az adatkezelési tájékoztató teljes változata, valamint az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.