ÁSZF

 

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ – BEVEZETŐ

Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és magára kötelező érvényűnek tekinti. Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő fogyasztói szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. 2001:CVIII 6.§(2) szerint Vásárló megrendelése általában akkor lép életbe, ha azt e-mail-ben visszaigazolják munkatársaink. Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A megrendelés visszaigazolásának nyelve a szerződéskötés nyelvével megegyezik.
Kereskedő és a vásárló között jelen webáruházon keresztül létrejött fogyasztói szerződés (hatálya szerint: 45/2014(II.26)Korm.r. “Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött szerződés”) nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető.
45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint eljárva, ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a webáruházban leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik!
Vásárló részére a megrendelt termékeket csak a jelen ÁSZF, mint vásárlási feltételek elfogadását követően, a webáruházban rögzített és a 2001:CVIII alapján visszaigazolt megrendelési eljárás keretében, és a termékek kifizetése után tudjuk biztosítani, így a 45/2014(II.26) Korm.r. 13.§ és 19.§ eseteire a fogyasztó, mint “szerződéskötést megelőző teljesítésre” nem formálhat igényt.
A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai lehetőségeinek, sajátosságainak és korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus- és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer és a böngészője aktuális biztonsági frissítéseit. Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelnek: Chrome 35, Mozilla Firefox 30, Internet Explorer 11 és ezen böngészők frissebb változatai. Más böngészőkön a webshop nem feltétlenül tud korrekt működést garantálni.
Kereskedő nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
Vásárló a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Kereskedő nem vállal felelősséget a használat során felmerülő, illetve a vásárolt termékekkel okozott vagyoni és nem vagyoni eredetű károkért. A Kereskedő kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a webshop használata során termékhez kapcsolódó, a webshop által tárolt hozzászólásaiban kifejtett véleményéért is. A megrendelést Kereskedő a webáruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot helyesen adja meg. A Kereskedőt a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésére:

Email: onbin@onbin.hu ; Telefon: +36 20 337-1556; +36 30 383-6917
Levelezési cím: Mamori kft 1046 Budapest, Kunhalom u. 24.

REKLAMÁCIÓ:
Email: onbin@onbin.hu ; Telefon: +36 20 337-1556; +36 30 383-6917
EGYEDI GYÁRTÁSÚ TERMÉKEK ügyfélszolgálat és REKLAMÁCIÓ:
egyedi babzsákfotelek és egyébb termékek, megrendeléssel, kiszállításával kapcsolatos kérdések esetén
Email:
onbin@onbin.hu ; Telefon: +36 20 337-1556; +36 30 383-6917

Információ a kézbesítés időpontjáról:
Telefon: +36 20 337-1556; +36 30 383-6917

 

Kollégáink az áruház ügyfélszolgálati számán NEM tudnak információt adni a kiszállítás pontos időpontjáról, arról a fenti számon tudnak érdeklődni.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben 18. életévét be nem töltött személy vásárol a Webáruházban, abban az esetben a törvényes képviselő hozzájárulására is szükséges van. 14. életévét be nem töltött személy helyett és nevében a törvényes képviselője vásárolhat.

 

I. FEJEZET: ÁSZF
JOGI TÁJÉKOZTATÁS az ÁLTALÁNOS SZERZőDÉSI FELTÉTELEKRőL

a 45/2014(II.26.) “a Kereskedő és a Fogyasztó között kötött szerződésekről” szóló Kormányrendelet szerint

A) Webáruházunk szolgáltatásait az alábbi vállalkozás mint Kereskedő látja el:

Mamori  Kft.
Székhely és postacím: 1046 Budapest, Kunhalom u. 24.

Telephelye: 1047 Budapest, Baross u. 103. I. Em.
Cégjegyzékszám: 01-09-963607
Adószám: 23395060-2-41
Ügyfélszolgálat H-P: 8:00-16:30
Email: onbin@onbin.hu
Tel: +36 20 337-1556

 

B) Kereskedő fő tevékenységi köre jelen webáruház kapcsán:

Egyéb bútor gyártás (3109’08), csomagküldő, internetes kiskereskedelem (4791’08). Kereskedő a 45/2014(II.26) Korm.r. 20.§ tekintetében tájékoztatja a vásárlót, hogy jelen webáruházban termékeket értékesít (nem szolgáltatásokat). A megrendelt termék teljesítése a vásárlás alkalmával “teljes egészében” megtörténik, nincs több részletben történő részteljesítés, így az elállási jog alkalmazása esetében részösszeg-kifizetés formájában kártérítés nem alkalmazható, alkalmazható viszont az elállás időszakában a vevőnél megsérült csomagra és termékre az értékcsökkenési felelősség viselése. Ezen felelősségről ÁSZF-ünk H) pontja ad bővebb tájékoztatást. Webáruházunk igénybevevői: a 45/2014(II.26) Kormányrendeletben illetve a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1.§(1)3. szerint “fogyasztó”-nak minősülő magánszemélyek (mely értelmezésben fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy). Értelmezésben továbbiakban a Fogyasztó még “Vásárló” vagy mint “Felhasználó”, Kereskedő és Fogyasztó együttesen “Felek” megnevezés alatt szerepelhet.Korm.r.4.§ 10. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.Korm.r.4.§ 14. Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,

a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;
b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;
c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;

Jelen webáruház a Korm.r.4.§ 11. szerint “távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz”-nek és “távértékesítési rendszernek” minősül. A fogyasztói árak magyar forintban (HUF) értendőek, bruttó árak (az ÁFA-t tartalmazzák). A végösszeg a termékek össz árából és a szállítási díjból tevődik össze. A Fogyasztó a weboldalon a “vásárlói kosár” összeállítása után, a RENDELÉS gombra kattintva fogyasztói szerződést köt a Kereskedővel. A kötelem keletkezéséről a Kereskedő emailben (Korm.r.4.§ 9.) tájékoztatja a Fogyasztót.

Korm.r.4.§ 9. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;
Vásárlóink – a termékek jelen webáruházban történő megvásárlásához – számlázási adatait és szállítási címét rögzítenünk kell.
A rendeléskezelés során történő adatkezelés szabályait a 2011. évi CXII. Infotv. alapján készült adatkezelési nyilatkozatunk, tájékoztatónk II. Fejezete tartalmazza.

C) Weboldal Műszaki Üzemeltetése:

2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat üzemelteti, a vásárlói adatok kezelését ténylegesen a WebshopCompany Ltd WC2N5BW UK Trafalgar Square London Company number 08595221 https://webshopcompany.co.uk/ wsc@webshopcompany.co.uk tel: 00 44 2081 443 445 magyarországi kapcsolattartó telefonszám: +36 70 572 8688

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a személyes adatok kezelése kikerülhet Magyarország területéről. Amennyiben ezzel a vásárlási feltétellel nem értenek egyet, ne webáruházunkban vásároljanak, hanem üzleteinkben.

D) Az összes megrendelt termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak:

Kereskedő köteles személyes átvételre biztosítani, vagy szállítószolgálat útján a Vásárló által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Kereskedő köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval a továbbiak egyeztetése érdekében. Vásárló köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Kereskedő által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Kereskedő által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza, és magában foglalja az ÁFA-t – készpénzben a szállító részére, illetve előzetesen banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel megfizetni.

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Kereskedő tulajdonában marad.

Fizetési lehetőségek:

1., Az utánvétes szállítás esetén a számla kiegyenlítése utánvéttel történik. Az utánvét választásakor a futár kézbesítőjének kell kifizetni a szállítási költségekkel terhelt vételárat, készpénzben vagy bankkártyával – ennek az átvételi módnak nincs külön költsége.

2., Bankkártyás előre utalással a CIB Bank Terminál szerverén keresztül, a webshopban létrejövő pro-forma számlára. A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a CIB Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál “fizetés bankkártyával” feliratra kattintanak, majd a CIB Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A CIB Bank a VISA Classic, VISA Electron, V Pay, Mastercard és Maestercard Electronic típusú kártyákat fogadja el. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. A CIB Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a CIB Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

3., Átutalással a vásárló bankszámlájáról. Ennél a fizetési módnál az átutalás beérkezése után kezdődik meg a rendelés feldolgozása. Kérjük a tranzakció közlemény rovatába feltüntetni az e-mailben kapott megrendelésszámot, e-nélkül nem tudjuk azonosítani a rendeléshez tartozó beérkezett összeget.

Az átutaláshoz szükséges adatok:
Fióknév: Mamori Kft.
Fiókszám/számlaszám: 10702019-68278854-51100005
Bank neve: CIB Bank Zrt.

F) A szerződéskötést követő telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz használati díjára vonatkozó szabályok:

Korm.r. 6.§ Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. Kereskedő ügyfélszolgálati telefonszámai normál (nem-emelt) hívásdíjú telefonszámunk: +36 20 337-1556.

Korm.r. 7.§(1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel (ilyen a szállítással kapcsolatos költsége, melyet változatlan értéken számláz tovább).
G) Jelen tájékoztatásra és a weboldalon található termékleírásokra a Korm.r.11.§-a érvényes.

WEBÁRUHÁZ ÉS REGISZTRÁCIÓ

A webáruház használatához regisztráció nem szükséges A regisztráció során az adatlapot értelemszerűen ki kell tölteni. Lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is, azonban fontos, hogy a szállítási címen legyen valaki, aki átveszi a küldeményt. A Kereskedőt a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Kereskedőt a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Kereskedőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Kereskedőnek felróható okból hozzáférhetővé válik.

A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA

A webáruház használata során a felület megjelenése, a fogyasztói szerződéskötés és regisztráció nyelve: magyar.

MEGRENDELÉS

A megrendelés összeállítása

Az egyes árucikkek kategóriákba sorolva találhatóak. A megvásárolható termékek mellett található a “Kosárba” gomb. Erre kattintva még nem vásárolja meg a terméket, csak betette a kosárba. Jobboldalt mindig megjelenik és frissül a vásárlói kosár aktuális értéke. Minden termék, amit betett a kosárba, addig marad ott, amíg ki nem törli belőle, vagy meg nem rendeli. Kosara tartalmát bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, törölheti.

A megrendelés elküldése

A “KOSÁR” funkció összesítő részéből továbblépve, a megrendelés véglegesítésénél lehet a számlázási és a szállítási címet rögzíteni. Továbblépve összesítőben, a Webáruház felsorolja a rendelt árucikkeket, szállítási költséget és a fizetendő összeget. A fizetendő összeg minden költséget tartalmaz. Itt lehet megjegyzést adni a rendeléshez (ami a futár munkáját is segíti).

2001:CVIII 5.§ (c) szerint tájékoztatjuk, hogy ebben a vásárlási lépésben, a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége minden addig bevitt adat újraellenőrzésére, adatbeviteli hibák feltárására, javítására. Ha befejezte a vásárlást, az adatokat, a kosár tartalmát, a választott szállítási és fizetési módot ellenőrizte, görgessen lejjebb. Jelölje be a “Szolgáltatási feltételek elfogadása” négyzetet (itt a linkre kattintva jelen ÁSZF újra betöltődik és olvashatja), és kattintson az “Irány a pénztárhoz” gombra. Ezzel az esetlegesen javítandó adatbeviteli hibák javításra kerülnek, az új adatok mentésre kerülnek. 45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a “Pénztár” gombra kattintva, a webáruházban leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik! A mentés után a “Megrendelés megerősítése” gombbal tudja fogyasztói szerződéskötési szándékát véglegesíteni. A rendeléséről minden esetben visszaigazolást kap e-mailben.

MEGRENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA

Miután a Vásárló elküldte a megrendelést, 48 órán belül automatikus e-mailben visszaigazolja a Webáruház a Felhasználónak, hogy a Kereskedő megkapta a Felhasználó megrendelését. Az automatikus e-mail a megrendelésének részleteit és a fizetendő összeget is tartalmazza. A fizetendő összegen kívül mást nem kell fizetni. Ez az e-mail nem jelenti megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztat, hogy a megrendelés beérkezett a Kereskedőhöz. Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a SPAM – levélszemét – mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet. 2001:CVIII Ektv. 6.§(2) szerint a Kereskedő az Ön ajánlatát külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Kereskedő általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre, és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Kereskedőtől az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Ha az e-mail-ek azért nem érkeznek meg, mert a Felhasználó e-mail fiókjának tárhelye betelt, vagy rossz e-mail címet adott meg, és így a Kereskedő a visszaigazolást nem képes végrehajtani, emiatt kizárja a felelősségét ez ügyben. Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében a Vásárló hibát vesz észre, azt 1 napon belül jeleznie kell a Kereskedő felé az Ügyfélszolgálati elérhetőségek egyikén, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA

Vásárló a teljesítés igényét a weboldalon a rendelés gombra kattintás pillanatában jelzi, tehát “azonnali” teljesítést kér (ettől az időponttól indul az elállás joga). A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő 2 munkanapon belül kerül feldolgozásra. Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Eseti indoklással, de fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben – ha a raktárban a termék nem áll rendelkezésre, vagy  az importőr leállította a textil a beszállítását. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő írásbeli (email) egyeztetést követően kerülhet sor.

VÉTELÁR

Termékeink vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, magyar forintban (HUF) értendő, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét kivéve, ha az adott terméknél ez fel van tüntetve, mint ingyenes szállítás. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Kereskedő fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben a Kereskedő minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Kereskedő nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. Amennyiben megrendeléséből valamely termék belátható időn belül nincsen raktáron, arról tájékoztatjuk és ha továbbra is fenntartja megrendelését az adott termékre, azt utólag küldjük ki esetileg díjmentes szállítással, a megadott szállítási címre. Vásárlónak csak az utólagosan megküldött termék árát kell kifizetni a leegyeztetett fizetési móddal.

TERMÉKLEÍRÁSOK

A termékeknél megjelenített képek nagy része nem illusztráció, hanem azok a termékek valódi képei. Néhány esetben viszont a jobb átláthatóság miatt olyan kép is megtalálható az adott termékhez, ami illusztráció. A vásárólandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. A Kereskedő szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz. Kereskedő nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetőknek a rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Tájékoztatjuk a kedves vásárlót, hogy a szállítás költségén felül a csomagolásra (mint tevékenységre) nem számítunk fel külön díjat.

 

GARANCIA, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 

Minden termékünkre garanciát vállalunk! Ha a termék nem rendeltetésszerűen működik, cserét biztosíthatunk. A termékek szakszerűtlen használatából eredő hibák javítására vagy cseréjére nem vagyunk kötelezhetőek! A tévesztett, illetve hibás termékeket vevőszolgálatunkon jelezheti. Az átvételkor közölt kifogás esetén cégünk a megrendelt terméket 30 napon belül visszavásárolja.

 

Jogszabályi háttér, új szabályozás alkalmazásának időbeli kérdése
A jogszabályi háttérben 2013-hoz képest lényeges változás, hogy 2014. március 15-én
hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új PTK.), és ehhez kapcsolódóan több ponton is módosult az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), mely – a Mellékletre vonatkozó változások kivételével – 2014. év április hónap 9. napjától lépett hatályba. A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási
igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet helyébe 2014. év május 14.
napjával a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó
szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM
rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) lépett.
A változásokkal kapcsolatban azonban szükséges kiemelni, hogy az
– új PTK. szabályait kizárólag a 2014. március 15-én,
– a Korm. rendelet módosított rendelkezéseit (a Melléklet kivételével) a
2014. április 9-én,
– az NGM rendelet előírásait 2014. év május 14-én,
illetve azt követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
Mivel a jótállás és a szavatosság a szerződéskötést követően még több évre kihathatnak, ezért
ezen a területen a következő pár évben párhuzamosan kell majd a régi és az új
szabályokat alkalmazni, attól függően, hogy mikor kötötték a felek a szerződést.
A Korm. rendelet Melléklet módosítását a 2014. szeptember 15-én, illetve azt követően
kötött szerződésekre kell alkalmazni.

 

 1. Bizonyítási teher és költségviselés
  A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a jogszabályváltozások után is a kötelezettet (vállalkozást) terhelik. Az új PTK. költségviseléssel kapcsolatos új szabálya
  azonban, hogy az megoszlik a felek között, ha a dolog meghibásodásában közrehatott a
  fogyasztó karbantartási kötelezettségének elmulasztása. Akkor minősül mulasztásnak a
  karbantartás hiánya a fogyasztó részéről, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel
  rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett
  (például olyan használati-kezelési útmutatót kapott, mely a karbantartási előírásokat is
  tartalmazza). Ekkor a felmerült költségeket a jogosult közrehatása arányában köteles
  viselni.
  Változatlanul él azon szabály, miszerint fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az
  ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó
  által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog
  természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Az első hat hónapban tehát a
  vállalkozás oldalán van a bizonyítási teher, neki kell bizonyítania, hogy a fogyasztónak eladott
  dolog a teljesítés időpontjában megfelelt a szerződésben vagy jogszabályban megállapított
  minőségi követelményeknek. Hat hónapon túl azonban már a fogyasztónak kell bizonyítania,
  hogy a termék hibás volt.

3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

ELÁLLÁSI JOG A GYAKORLATBAN:
Elállásra vonatkozó igényét e-mailben (onbin@onbin.hu ), illetve postai úton székhelyre küldött nyilatkozattal jelentheti be.
FIGYELEM!
Korm.r. 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
A kormányrendelet ezen esetekben nem kötelezi a Kereskedőt sem a termékek visszaszállítására, sem a díjak visszafizetésére.
Korm.r.29.§(1)a) pont alapján tájékoztatjuk, hogy az egyedileg készített termékeink (ami nem raktárkészletről vásárólt termékek) esetén ha a csomag megbontásra került, függetlenül attól, hogy használták-e, de különösen ha használták, úgy higiéniai okokból, és a bontott csomagolásra hivatkozva a Kereskedő visszavenni azt már nem tudja újra-értékesítés céljából, így ezesetben elállási jog nem érvényesíthető!

CSERE ÉS ELÁLLÁS:

A cserékre vonatkozó szabályozásunk 2020.04.01-től VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES!

Amennyiben a megrendelt termék nem nyeri el tetszését vagy nem megfelelő méretű, termék átvételét követő naptól számított 14 napon (naptári nap!) belül lehetősége van méret/fazon cserére, pénzvisszafizetésre (elállásra).

(Lássunk egy példát: Ha a terméket a futárcég egy csütörtöki napon szállítja ki Önnek, a 14 napos határidő a pénteki napon kezdődik. A szombat és vasárnap is naptári nap, ezért a határidőbe a hétvége is beletartozik. Természetesen a 14 napos határidő alatt bármikor elállhat a szerződéstől vagy cserélheti a terméket, de a jóhiszeműség és a tisztesség általános követelménye szerint a termék átvételét követően, annak jellegének, tulajdonságának és működőképességének megállapításához szükséges használatot követően döntsön a termék megtartásáról vagy esetleges visszaküldéséről, ezzel elősegíti a gördülékeny és gyors ügyintézést.)

Csere:

Kérjük, jelezze e-mailben csere iránti igényét az onbin@onbin.hu címen, pontos megrendelésszámmal, napközben elérhető telefonszámmal és a cseretermék megnevezésével. Kollégáink 10 munkanapon belül megkeresik e-mailben (szükség esetén telefonon) a csere kiszállításához szükséges adatok egyeztetése végett. A csereterméket a Mamori Kft. költségére cserefutárral juttatják el Önhöz. Sikertelennek tekintendő a csere, amennyiben a futár a kézbesítés során sem telefonon, sem a kézbesítés helyszínén nem éri el a címzettet, vagy a címzett a küldemény átvételét megtagadja. Sikertelen csere esetén, az újbóli és minden további csere szállítási költsége a Fogyasztót terheli.

Amennyiben a Fogyasztó által igényelt cseretermék időközben elfogyott, a Kereskedő köteles a Fogyasztót erről e-mailben értesíteni. Mivel a webáruház készlete – a beszállítások és értékesítések függvényében – folyamatosan változik, így előfordulhat, hogy a csereigény felmerülésekor egy adott termék vagy annak bizonyos mérete nem elérhető, majd később újra rendelkezésre áll. Az ilyen esetekért a Kereskedő semmilyen felelősséget nem tud vállalni, mindig a meglévő készlet alapján kezeli a kéréseket, a jóhiszeműség mindenek feletti szem előtt tartásával.

A Kereskedő a méret és/vagy fazoncserét egy megrendeléshez kötötten egy alkalommal biztosítja cserefutárral, minden további – azonos megrendeléshez kötött – csere esetében a szállítási költség a fogyasztót terheli. A díjtalan cserefutár szolgáltatás a szépséghibás/outlet termékek esetében nem vehető igénybe.

A díjtalan cserefutár szolgáltatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha a megrendelt és a cseretermék ára egyaránt meghaladja az 5.000,- forintot!

A díjtalan cserefutár szolgáltatás csomagpontra nem kérhető, a cserecsomagok átvétele/átadása csak személyesen intézhető otthoni vagy munkahelyi, stb. címen!

Értékegyeztetés:

A csere során felmerülő értékkülönbözetet a Kereskedő a Fogyasztónak banki átutalás útján köteles megfizetni, a Fogyasztó a Kereskedőnek bankkártyás vagy átutalásos előre fizetéssel, illetve a cseretermék átadásakor, a futárnál készpénzben vagy bankkártyával tudja megfizetni.

Fontos információ:

Ugyanazon fogyasztó különböző megrendelésszámhoz kapcsolódó cseréit a Kereskedő külön csereként kezeli, azzal, hogy fenntartja magának a jogot azok összevonására. A Kereskedő fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a cserefutár szolgáltatásból kizárja a nyilvánvalóan rosszhiszemű Fogyasztót és ezt a szolgáltatást az ilyen Fogyasztók esetében a jövőben is megtagadja. A szolgáltatás megtagadásáról a Kereskedő a Fogyasztót e-mailben köteles tájékoztatni, kellő indoklás kíséretében. A cserefutár szolgáltatás nem vehető igénybe a mintadarabok, a szépséghibás termékek esetében és a vásárlástól történő elálláskor!

Ugyanahhoz a megrendelésszámhoz kapcsolódó második és minden további

Elállás:

Elállási szándékát e-mailben kell jeleznie az onbin@onbin.hu címen, megrendelésszámmal. Kérjük, a terméket saját költségén küldje vissza ( UTÁNVÉTES CSOMAGOT NEM VESZÜNK ÁT! ) a Mamori kft 1047 Budapest, Baross u. 103. CSAK SZOBÁBAN PRÓBÁLT, ÚJ TERMÉKET VESZÜNK VISSZA, EREDETI CSOMAGOLÁSBAN! Amennyiben a terméken a viselés legkisebb nyoma is látszik, a cserét megtagadhatjuk (a minőségi reklamációs eseteket kivéve)!

 

Kedves Vásárlóink!

A vásárlástól történő elállást vagy a cseréket kérjük minden esetben jelezzék e-mailben, megrendelésszámmal kollégáinknak az onbin@onbin.hu címen.

Kelt: Budapest, 2021. március 1. 21.35.